Rozmowy rekrutacyjne za nami

20 września 2013

Image

 Już wiemy, kto zakwalifikował się do udziału w projekcie "DROGOWSKAZ – Aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych"…

Wstępne, rekrutacyjne rozmowy odbyły sie w dniu 17 i 18 sierpnia. Celem rozmów była weryfikacja kandydatów do udziału w w/w projekcie. Komisja, w której skład wchodzili specjalista ds. rekrutacji, kierownik projektu oraz doradca zawodowy weryfikowali kandydatów pod kątem potrzeb zmiany lub zdobycia kwalifikacji, predyspozycji zawodowych i preferencji.
W wyniku rozmów przyjęto kilkanaście osób, które spełniały wymogi grupy docelowej oraz wykazywali największą chęć i potrzebę uczestniczenia we wszytskich formach wsparcia.
 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społeczneg