Praktyki weekendowe roku szkolnego 2013/2014 rozpoczęte.

23 września 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg
W minioną sobotę, 21 września br., rozpoczęły się praktyki zawodowe w Hotelu FILMAR w Toruniu dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w ramach projektu "Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej"

 

Pedagodzy uczestniczący w projekcie na rozpoczęcie napisali test kompetencji, każdy w wybranym przez siebie programie praktyk. Obecny cykl XII podzielił się na dwie grupy tematyczne, a mianowicie hotelarską i gastronomiczną. Uczestnicy projektu otrzymali z testu następującą liczbę punktów 14, 15, 16, 17, 17, 18 i 18. Poziom z jakim wchodzą nauczyciele do projektu jest bardzo wyrównany, tylko niewielkie różnice punktowe w udzielonych odpowiedziach. Życzymy owocnych praktyk pozwalających na uzupełnienie i pogłębienie posiadanej wiedzy praktycznej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego