Opis projektu

19 września 2008

Projekt Kujawskie Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej realizowany będzie w okresie od 01.09.2008 do 31.07.2009 w ramach poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt swoim zasięgiem obejmuje osoby z województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zajęcia organizowane w ramach projektu będą się odbywały w Inowrocławiu, Bydgoszczy i Toruniu.

Celem ogólnym projektu Kujawskie Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej jest wykorzystanie znaczącego potencjału wykształconych kadr województwa kujawsko – pomorskiego dla dalszego rozwoju regionu.

Celami szczegółowymi są:

  • promowanie przedsiębiorczości w środowisku akademickim
  • zaktywizowanie oraz przygotowanie studentów i absolwentów do podjęcia własnej działalności gospodarczej.
  • ułatwienie transferu wiedzy i technologii do przedsiębiorstw.