Wyjazd studyjny w ramach projektu Nauczmy się pomagać

4 listopada 2008

W dniu 27.10.2008r  Fundacja Ekspert-Kujawy zainaugurowała projekt pt. „Nauczmy się pomagać„ wyjazdem studyjnym do Bydgoszczy.

 

Program wyjazdu obejmował wizytę w Bydgoskim Ośrodku Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA.

W Ośrodku znajdują się działy:

-terapii dla dorosłych ( obejmuje terapię dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin )

-terapii dla młodzieży ( obejmuje terapie młodzieży, rodziców )

-dział profilaktyki dla dzieci szkół podstawowych, dla młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich, programy interwencyjne, programy dla rodziców, szkolenia dla instytucji i placówek oświatowo-wychowawczych, studentów w formie warsztatowo-treningowej.

Beneficjenci zapoznali się  ze specyfiką pracy Ośrodka oraz możliwością pozyskania opieki i profilaktyki dotyczącej uzależnień  dla podopiecznych  organizacji pozarządowych, które reprezentują.

Beneficjenci projektu „Nauczmy się pomagać” odwiedzili też Fundację WIATRAK .

Szerokie spektrum działania Fundacji, obejmujące pomocą osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, było naświetlone uczestnikom wyjazdu.

Fundacja  prowadzi Centrum Kultury Katolickiej, w którym odbywają się zajęcia stałe dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wypoczynek letni i zimowy.

W Poradni Wsparcia  dyżury pełnią specjaliści, odbywają się terapie indywidualne i grupowe. Natomiast w Klubie Integracji Społecznej mogą uzyskać wsparcie merytoryczne osoby  poszukujące pracy, odbywa się tam tez doradztwo zawodowe. Fundacja Wiatrak prowadzi też  Parafialny Klub Sportowy, Impresariat, Studio 3s.wiatrak, współpracuje z  organizacjami działającymi w Europie, z którymi prowadzi wymianę wolontariuszy.

 Doświadczenia z działalności  Fundacji Wiatrak mogą  stworzyć inspirację do naśladowania niektórych praktyk i przeniesienia ich na grunt działających na naszym terenie organizacji pozarządowych.

Na zakończenie wyjazdu Beneficjenci zostali ugoszczeni w restauracji „Carina” w Brzozie  koło Bydgoszczy, gdzie odbyło się też podsumowanie pierwszego wyjazdu studyjnego.


Zapraszamy do oglądania galerii zdjęć z wyjazdu.