Sprawdź, co słychać w projekcie „Kujawskie Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej”?

8 marca 2010


Studenci kształtują w sobie umiejętności przedsiębiorcze i uczą się, jak zakładać własną działalność.

Już trzecia grupa szkoleniowa, zakończyła swoją przygodę z Fundacją. Ostatnimi zajęciami w jakich uczestniczyła było „Szkolenie z zakresu pozyskiwania środków na założenie i rozwój firmy”, podczas którego uczesnticy zdobyli wiedzę na temat pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania na otwarcie działalności gospodarczej oraz podstaw tworzenia biznesplanu. Uczestnicy na zakończenie udziału w projekcie otrzymali zaświadczenia potwierdzające podniesienie kwalifikacji.
Na tym jednak nie koniec. W marcu ruszają 2 kolejne grupy. Uczestnicy projektu, podobnie, jak ich poprzednicy, rozpocznom od „Warsztatów motywacyjnych z zakresu kształtowania postaw przedsiębiorczych” oraz szkolenia "ABC przedsiębiorczości i komercjalizacja wiedzy”. Ponadto, będą mogli określić swoje cechy przedsiębiorcze podczas indywidualnych rozmów doradczych, ukierunkowanych na sferę własnego biznesu.

Zapraszamy do galerii zdjęć!

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla sfery nauki i przedsiębiorstw”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego