Punkt konsultacyjno – doradczy dla NGO

8 lipca 2010

 Uwaga pracownicy organizacji pozarządowych – przypominamy, że Fundacja realizuje projekt, dzięki któremu nauczycie się pozyskiwania środków na swoją działalność.
W ramach projektu „Inkubator Organizacji Pozarządowych” w siedzibie Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu, (ul. Dworcowa 65) otwarty został Punkt konsultacyjno – doradczy, w którym otrzymacie wsparcie w jednym z dwóch obszarów:

  • doradztwo prawne, księgowe, organizacyjne oraz dotycące bieżącej działalności (podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych, zagadnienia dotyczące m.in ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, księgowość oraz źródła finansowania NGO);
  • konsultacje przy tworzeniu i zarządzaniu projektami.

Chęć skorzystania z konsultacji, dotyczących powyższych zagadnień należy zgłaszać pod numerem telefonu: 52 357 62 15.

Projekt współfinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich