Napisali o nas…

29 lipca 2010

 We wtorkowej (27.07.2010) Gazecie Pomorskiej ukazał się artykuł dotyczący projektów wspierających zwalnianych pracowników i dających szansę na uzyskanie wysokich dotacji na otwarcie własnego biznesu. 

Artykuł ten promuje dwa projekty "Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska" oraz "Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstw branży ubezpieczeniowej", w ramach których istnieje mozliwość nie tylko reorientacji zawodowej, ale przede wszystkim pozyskania środków w wysokości przekraczającej nawet 30 tys. złotych.

Zapraszamy do lektury artykułu .

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

.