Opis projektu

6 czerwca 2017

Celem projektu jest umożliwienie podniesienia kompetencji cyfrowych przez 1000 osób dorosłych z terenu województwa Pomorskiego.

Obok formalnego wykształcenia istotnym czynnikiem decydującym o szansach na rynku pracy są inne umiejętności, które można określić mianem cywilizacyjnych np. umiejętność pracy przy komputerze. Coraz powszechniejsze wykorzystanie techniki komputerowej – w pracy zawodowej, jak i do celów prywatnych jest znakiem naszych czasów, a umiejętności te zyskują coraz większe znaczenie we wszystkich dziedzinach życia.

Potwierdzeniem nabytych umiejętności będzie egzamin na poziomie A i B. Realizacja projektu przyczynia się do złagodzenia problemu niedostatecznych umiejętności informatycznych.