f
g

Krótko o projekcie

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 18 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie miasta Gliwice i powiatu gliwickiego w województwie śląskim. Zapewniają one objęcie usługami opiekuńczymi 100 osób niesamodzielnych, zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego na terenie miasta Gliwice i powiatu gliwickiego w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r. Z uwagi na sytuację w kraju związaną z wirusem COVID-19 projekt został wydłużony do 31.03.2021 r. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!

Aktualności

Zachowanie trwałości projektu …

30 grudnia 2022

Lider projektu tj. Spółdzielnia Socjalna „PROSPOŁECZNA” z siedzibą w Zabrzu informuje, że dnia 31.03.2021 r. zakończyła realizację  projektu „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach i powiecie gliwickim”.   Projekt adresowany był dla osób niesamodzielnych, realizowany w okresie od 01.01.2019 roku do 31.03.2021 roku. W projekcie planowano utworzenie 18 miejsc świadczenia usług opiekuńczych/asystenckich wspartych w ramach projektu po […]

Zachowanie trwałości projektu …

30 września 2022

Lider projektu tj. Spółdzielnia Socjalna „PROSPOŁECZNA” z siedzibą w Zabrzu informuje, że dnia 31.03.2021 r. zakończyła realizację  projektu „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach i powiecie gliwickim”.  Projekt adresowany był dla osób niesamodzielnych, realizowany w okresie od 01.01.2019 roku do 31.03.2021 roku. W projekcie planowano utworzenie 18 miejsc świadczenia usług opiekuńczych/asystenckich wspartych w ramach projektu po zakończeniu […]

Zachowanie trwałości projektu …

30 czerwca 2022

Lider projektu tj. Spółdzielnia Socjalna „PROSPOŁECZNA” z siedzibą w Zabrzu informuje, że dnia 31.03.2021 r. zakończyła realizację  projektu „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach i powiecie gliwickim”.   Projekt adresowany był dla osób niesamodzielnych, realizowany w okresie od 01.01.2019 roku do 31.03.2021 roku. W projekcie planowano utworzenie 18 miejsc świadczenia usług opiekuńczych/asystenckich wspartych w ramach projektu po […]

Zachowanie trwałości projektu …

25 marca 2022

Lider projektu tj. Spółdzielnia Socjalna „PROSPOŁECZNA” z siedzibą w Zabrzu informuje, że dnia 31.03.2021r. zakończyła realizację  projektu „Pogodna Jesień Życia Gliwicach i powiecie gliwickim”.  Projekt adresowany był dla osób niesamodzielnych, realizowany w okresie od 01.01.2019 r. do 31.03.2021 r. W projekcie planowano utworzenie 18 miejsc świadczenia usług opiekuńczych/asystenckich wspartych w ramach projektu po zakończeniu realizacji projektu na terenie […]

Zachowanie trwałości projektu …

31 grudnia 2021

Lider projektu tj. Spółdzielnia Socjalna „PROSPOŁECZNA” z siedzibą w Zabrzu informuje, że dnia 31.03.2021r. zakończyła realizację  projektu „Pogodna Jesień Życia Gliwicach i powiecie gliwickim”.  Projekt adresowany był dla osób niesamodzielnych, realizowany w okresie od 01.01.2019 r. do 31.03.2021 r. W projekcie planowano utworzenie 18 miejsc świadczenia usług opiekuńczych/asystenckich wspartych w ramach projektu po zakończeniu realizacji projektu na terenie […]

Zachowanie trwałości projektu …

30 września 2021

Lider projektu tj. Spółdzielnia Socjalna „PROSPOŁECZNA” z siedzibą w Zabrzu informuje, że dnia 31.03.2021r. zakończyła realizację  projektu „Pogodna Jesień Życia Gliwicach i powiecie gliwickim”.  Projekt adresowany był dla osób niesamodzielnych, realizowany w okresie od 01.01.2019 r. do 31.03.2021 r. W projekcie planowano utworzenie 18 miejsc świadczenia usług opiekuńczych/asystenckich wspartych w ramach projektu po zakończeniu realizacji projektu na terenie […]

Zachowanie trwałości projektu …

30 czerwca 2021

Lider projektu tj. Spółdzielnia Socjalna „PROSPOŁECZNA” z siedzibą w Zabrzu informuje, że dnia 31.03.2021r. zakończyła realizację  projektu „Pogodna Jesień Życia Gliwicach i powiecie gliwickim”.  Projekt adresowany był dla osób niesamodzielnych, realizowany w okresie od 01.01.2019 r. do 31.03.2021 r. W projekcie planowano utworzenie 18 miejsc świadczenia usług opiekuńczych/asystenckich wspartych w ramach projektu po zakończeniu realizacji projektu na terenie […]

Zakończenie realizacji projektu …..

31 marca 2021

W związku z tym, że dzisiaj kończy się realizacja projektu „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach i powiecie gliwickim, chcielibyśmy podziękować wszystkim pracownikom zatrudnionym do realizacji w/w projektu tj.: opiekunkom/opiekunom, asystentom, specjalistom, sąsiadom oraz całej kadrze projektowej za współpracę oraz wzajemne zrozumienie. Cieszy nas fakt, że projekt pomógł tak wielu osobom i wsparł ich w naprawdę […]

Zachowanie trwałości w projekcie

31 marca 2021

Lider projektu tj. Spółdzielnia Socjalna „PROSPOŁECZNA” z siedzibą w Zabrzu informuje, że dnia 31.03.2021 r. zakończyła realizację  projektu „Pogodna Jesień Życia Gliwicach i powiecie gliwickim”.   Projekt adresowany był dla osób niesamodzielnych, realizowany w okresie od 01.01.2019 roku do 31.03.2021 roku. W projekcie planowano utworzenie 18 miejsc świadczenia usług opiekuńczych/asystenckich wspartych w ramach projektu po zakończeniu […]

Wsparcie dla opiekunów faktycznych ruszamy od 17 marca 2021 r.

17 marca 2021

W ramach zadania 5 „Wsparcie opiekunów faktycznych i usługi sąsiedzkie” zostało zrekrutowanych 14 osób – opiekunów faktycznych, którzy zgłosili się do udziału w projekcie w celu zdobycia informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia oraz porad społecznych, socjalnych, życiowych. Od 17 marca 2021 r. 14 opiekunów faktycznych będzie miało indywidualne poradnictwo dla opiekunów faktycznych […]