Zgłoś się do udziału w projekcie

3 października 2019

Jolanta Woźnica „PERSONA” Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy wraz z Partnerami tj. Fundacją „WIĘCEJ Z ŻYCIA” z siedzibą w Wągrowcu oraz Fundacją Ekspert – Kujawy z siedzibą w Inowrocławiu realizuje projekt pt.: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w Bytomiu”, który ma na celu zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych.

Do projektu poszukujemy osób spełniających trzy przesłanki, kwalifikujące do udziału w projekcie:

  • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  • osoby niesamodzielnych
  • osoby zamieszkujące na obszarze miasta Bytomia.

W ramach projektu zostaną one objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi (w miejscu ich zamieszkania), które będą świadczone przez wykwalifikowane osoby tj. opiekunki/opiekunów.

Wpis został opublikowany na stronie lidera projektu