Język niemiecki

12 września 2018


W dniu dzisiejszym grupa XIX rozpoczęła moduł I z języka niemieckiego.