Język niemiecki – poziom A1

2 lipca 2018


W dniu 03.07.2018 rozpocznie szkolenie Grupa XVII -10 osobowa I moduł,  również Grupa XVIII 8 osobowa w dniu 03.07.2018 rozpoczyna szkolenie języka niemieckiego I moduł