Napisali o nas…

22 września 2010

 W dniu dzisiejszym, w gazecie Pomorskiej ukazał się artykuł dotyczący rozszerzenia grupy docelowej w projekcie "Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska".

Przypominamy, że teraz uczestnikiem może być każda osoba, która w ostatnich 6 miesiącach otrzymała wypowiedzenie umowy o pracę bądź jej

stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn niezależnych od pracownika.

Nadal głównymi odbiorcami projektu są byli pracownicy przedsiębiorstwa Poczta Polska, których zgłoszenia będą traktowane priorytetowo.

Więcej informacji na temat zmiany znajdą Państwo na naszej stronie www

Zapraszamy do lektury artykułu!

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego