Mieszkasz w gminie Rojewo? Zrób darmowe prawo jazdy kat. B!

8 listopada 2010

  Rozpoczyna się rekrutacja do II edycji projektu „Samochodem do nowej pracy – Rojewo II edycja projektu".

Zgłoszenia zainteresowanych przyjmowane są przez  Partnera projektu: Stowarzyszenie Rozwoju Rojewa, – zgłoszenia przyjmuje Pan Maciej Przeździęk. Tel. (52) 351 13 20.

Informację o naborze można także uzyskać w Fundacji Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu pod nr tel. 52/ 357 62 15, u Pana Rafała Wiankowskiego.

Przypominamy, iż uczestnikami projektu mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy Rojewo. Zgodnie z przyjętą charakterystyką uczestników projektu, wsparciem obejmiemy osoby od 18 roku życia, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, oraz pracujące w rolnictwie lub zamieszkujące jako domownicy w gospodarstwie rolnym, w wieku aktywności zawodowej, zmotywowane do podjęcia pracy w sektorze pozarolniczym. Zachęcamy w szczególności kobiety, osoby w wieku poniżej 25 lat oraz powyżej 45, prowadzące małe, nierentowne gospodarstwa rolne, członków rodzin wielodzietnych, osoby z niskim wykształceniem oraz mające trudności w dostępie do środków komunikacji publicznej.

Rekrutacja zakończy się pod koniec listopada. W ramach projektu przygotowaliśmy 16 miejsc, w tym min. 10 dla kobiet.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego