Zapraszamy do składania ofert!

15 listopada 2010

 
 Fundacja Ekspert-Kujawy poszukuje firmy szkoleniowej do realizacji zadania Kurs Prawo jazdy kat. B (dla 14 osób zamieszkałych na terenie gminy Rojewo).

Zasadniczym celem zleconego szkolenia (wg programu określonego przepisami Prawa o ruchu drogowym) powinno być uzyskanie kwalifikacji uprawniających do przystąpienia do egzaminu upoważniającego do prowadzenia pojazdów przynależnych do kategorii B (wydanie stosownego dokumentu uczestnikowi).

Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:

  • posiadanie uprawnień szkoły nauki jazdy;
  • posiadanie niezbędnego taboru samochodowego, pozwalającego na sprawną realizację szkolenia.


Szkoleniem zostanie objętych 14 osób. Szkolenie zrealizowane winno być w okresie od grudnia 2010 do marca 2011 (do końca miesiąca marca wszyscy uczestnicy muszą mieć możliwość zdawania egzmainu teoretycznego i praktycznego w WORD).

Podmioty zainteresowane współpracą z Fundacją proszone są o kontakt pod numerem telefonu 52 357 62 15 lub osobiście w siedzibie Fundacji, ul. Dworcowa 65, Inowrocław. Oferta ważna do 30.11.2010 r.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego