Już wkrótce I Targi Edukacji, Pracy i Przedsiębiorczościi!

26 listopada 2010

 Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu wraz z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, Wydział Zarządzania w Inowrocławiu, zapraszają przyszłorocznych maturzystów, studentów, absolwentów do 12 miesięcy od ukończenia studiów wyższych do udzialu w I TARGACH EDUKACJI, PRACY ORAZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ.

Impreza odbędzie się w dniu 30 listopada 2010 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu w godzinach 10:00-13:00. Celem Targów będzie promocja przedsiębiorczości w środowisku akademickim oraz współpraca między sferą przedsiębiorczości a sferą nauki.

PRZYJDŹ – POMOŻEMY CI OSIĄGNĄĆ SUKCES!!

INFORMACJI UDZIELAJĄ:

  • Fundacja Ekspert-Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław, tel.: (52)357 62 15, e-mail: fundacja@ekspert-kujawy.pl, www.fundacja.ekspert-kujawy.pl
  • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Wydział Zarządzania w Inowrocławiu, ul. Poznańska 43/45, 88-100 Inowrocław, tel.: (52) 567 00 90, e-mail: maciej.adrzejewski@byd.pl, www.inowroclaw.byd.pl
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla sfery nauki i przedsiębiorstw”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego