I Targi Edukacji, Pracy i Przedsiębiorczości Akademickiej już za nami!

2 grudnia 2010

 W dniu 30.11.2010 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu odbyły się I Targi Edukacji, Pracy i Przedsiębiorczości Akademickiej zorganizowane przez Fundację Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu wraz z Wydziałem Zarządzania w Inowrocławiu Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Fundacja Ekspert-Kujawy oraz Wydział Zarządzania w Inowrocławiu Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy zorganizowała w/w targi w celu promocji przedsiębiorczości akademickiej oraz korzyściach jakie daje inwestowanie w nowoczesne technologie, współpracę ze środowiskiem akademickim oraz współpraca z firmami.

Podczas targów zaprezentowało się 10 wystawców m.in. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy, Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu, Ochotniczy Hufiec Pracy w Inowrocławiu.
Uczniowie klas maturalnych oraz studenci mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną  Wyższych Szkół na terenie województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Odbiorcy Targów mogli poszerzyć wiedzę podczas wykładu pt. „Przedsiębiorczość Akademicka w Unii Europejskiej,” który poprowadziła p. Marta Trybuła jako Koordynator Punktu Informacyjnego Komisji Europejskiej. Kierownik Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej p. Jarosław Napierała przybliżył tematykę „Źródła finansowania rozwoju inwestycyjnego przedsięwzięć realizowanych przez firmy wywodzące się ze środowiska akademickiego.”

Impreza spotkała się ze sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Duże zaciekawienie dotyczyło możliwości uzyskania wiedzy  potrzebnej do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.

Zapraszamy do galerii zdjęć z targów!

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla sfery nauki i przedsiębiorstw”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego