Koniec pierwszych szkoleń zawodowych w projekcie dla zwalnianych pracowników!

23 grudnia 2010

 W grudniu zakończyły się pierwsze szkolenia zawodowe, odbywające się w Inowrocławiu  w ramach projektu „Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska”.

Dnia 15 grudnia zakończyło się szkolenie „Sekretariat z językiem angielskim”, 16 grudnia natomiast dobiegły końca dwa kolejne szkolenia –  „Księgowość małej firmy” oraz „Pracownik hurtowni z obsługą wózka widłowego”. Łącznie udział w projekcie zakończyły 24 osoby, które podniosły swoje kwalifikacje i zwiększyły szansę na znalezienie nowej pracy. Udział w szkoleniach zawodowych beneficjenci projektu zakończyli poprzez uczestnictwo w „Warsztatach rynku pracy”, które odbywały się w dniach 17-22.12.2010 r. Celem warsztatów było przygotowanie uczestników szkoleń zawodowych do efektywnego poruszania się po rynku pracy oraz  pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych. Podczas tych warsztatów każdy z uczestników odbył rozmowę z pośrednikiem pracy.

Przypominamy, że projekt skierowany jest dla osób, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy straciły pracę lub są obecnie na okresie wypowiedzenia.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego