Rozpoczynamy kurs prawa jazdy!

15 grudnia 2010

  Fundacja zakończyła realizację pierwszego etapu szkoleń dla osób zamieszkałych na terenie gminy Rojewo.

16 osób uczestniczyło w warsztatach aktywizacji zawodowej oraz przeszło rozmowy z doradcą zawodowym, w trakcie których opracowano Indywidualne Plany Działania.

Do dalszego udziału w projekcie zakwalifikowano 15 osób. Uczestników zapraszamy na zajęcia, których celem jest przygotowanie do państwowego egzaminu uprawniającego do prowadzenia samochodów osobowych.

W grudniu 2010  i na początku stycznia 2011 r. na terenie gimnazjum odbywać będą się zajęcia teoretyczne. Przed uczestnikami 30 godzinny kurs.
Szczegółowe plany zajęć uczestnicy zakwalifikowani otrzymali od kierownika projektu.

Wszystkim życzymy powodzenia w nauce.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego