Napisali o nas…

22 lutego 2010

 W dzisiejszej Gazecie Pomorskiej ukazał się artykuł na temat projektu "Jesteśmy tacy sami".


Jak już informowaliśmy, Fundacja, wraz z DPS w Kawęczynie i filią w Parchaniu, realizuje projekt dla podopiecznych niniejszych DPS.

W ramach projektu prowadzone będą działania aktywizujące, usprawniające i wspierające. Ich skutkiem ma być poprawa kondycji fizycznej mieszkańców DPS, umożliwienie im lepszego rozwoju talentów manualnych, uatrakcyjnienie ich codziennego życia.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w niniejszym artykule, do lektury   którego zachęcamy!