Opis projektu

3 września 2010

Projekt „Kujawsko – Pałucki Inkubator Organizacji Pozarządowych” realizowany jest w partnerstwie z Kujawsko – Pomorskim Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich w Nakle Nad Notecią. Celem  projektu jest wykorzystanie znaczącego potencjału 40 organizacji pozarządowych Kujaw i Pałuk dla realizacji ich celów statutowych w sferze zadań publicznych.

Projekt obejmuje:

  • Przygotowanie 25 liderów dla NGO poprzez przeszkolenie w zakresie:

              – Zarządzania systemami NGO, podstaw prawnych funkcjonowania oraz sposobów finansowania takich organizacji;
             – Kształtowania umiejętności komunikacyjnych oraz nabywania umiejętności negocjacji;
             – Warsztaty tworzenia projektów, rozliczania i wypełniania wniosków;
             – Warsztaty z zakresu tworzenia stron WWW na podstawie specjalistycznych programów oraz umieszczania stworzonych stron na w sieci Internet.

  • Szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, obejmujące:

             – Szkolenie w zakresie podstaw prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych;
             – Szkolenie w zakresie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi;
             – Szkolenie w zakresie budowania partnerstwa lokalnego;
             – Wsparcie informacyjne i doradcze w zakresie prawnym, podatkowym, księgowym i organizacyjnym; 
             – Współpracę z organizacjami pozarządowymi;
             – Konsultacje wyjazdowe do organizacji pozarządowych, które prowadzić będą przygotowani przez nas Liderzy.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Poddziałanie 5.4.2 „ Rozwój Dialogu obywatelskiego”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.