f
g

Aktualności

Gwarantujemy zachowanie trwałości 12 miejsc świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich na terenie Radzionkowa (woj. śląskie)

1 marca 2022

Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu zapewnia trwałość utworzonych w ramach projektu miejsc świadczenia usług społecznych po zakończeniu realizacji projektu. W celu zapewnienia zachowania trwałości miejsc świadczenia usług opiekuńczych/ asystenckich po jego zakończeniu, co najmniej przez okres 38 miesięcy tj. do 30.04.2025r.  Fundacja Ekspert-Kujawy z siedzibą w Inowrocławiu, jest gotowa do świadczenia usługi o zakresie zbliżonym do […]

30 opiekunów faktycznych w Radzionkowie nabywa nowe kompetencje!

23 lutego 2022

W Centrum Usług Opiekuńczych w Radzionkowie realizowane jest wsparcie w ramach Zadania 5. Wsparcie opiekunów faktycznych., Etap 2. Poradnictwo dla opiekunów faktycznych. Opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, uczestniczący w projekcie korzystają z porad terapeuty zajęciowego oraz pracownika socjalnego. Celem wsparcia jest zwiększenie kompetencji opiekunów faktycznych, a także pomoc w uzyskaniu informacji […]

Podsumowanie działań projektowych

21 lutego 2022

Przypominamy, że projekt rozpoczął się dnia 01.01.2019r. a jego celem jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 12 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych, których trwałość zostanie zachowana przez min. 3 lata, na terenie miasta Radzionków w województwie śląskim. W ramach projektu realizowane zostały takie formy wsparcia jak: usługi opiekuńcze, usługi asystenckie, specjalistyczne […]

Wsparcie z zakresu teleopieki

24 stycznia 2022

W ramach projektu w Radzionkowie udzielane jest wsparcie w ramach teleopieki. Dostawcą usługi teleopieki dla osób niesamodzielnych w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego zadań w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w Radzionkowie”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 jest Telemedycyna Polska S.A. W trakcie realizacji projektu z usług […]

Ostatni nabór dla opiekunów faktycznych!

18 stycznia 2022

Przypominamy, że zostały jeszcze ostatnie wolne miejsca w projekcie dla opiekunów faktycznych! Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu zapewnimy 30 opiekunom faktycznym uczestniczącym w proj. poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia. Porady udzielają m.in. psycholog, radca prawny, pracownik socjalny, pielęgniarka. Zakładamy przeciętnie po 8 […]

Projekt został wydłużony do 28.02.2022!

20 grudnia 2021

PLAKAT do 02.2022

Poradnictwo dla opiekunów faktycznych w Radzionkowie

10 grudnia 2021

Porady udzielane są przez takich specjalistów jak: fizjoterapeutka, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, psycholog, pielęgniarka. Każdemu z opiekunów faktycznych przysługuje średnio łącznie 8 godzin porad. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów udzielanego wsparcia, jest ono sfinansowane ze środków projektu. Dzięki uzyskanym informacjom opiekunowie faktyczni mają większą wiedzę na temat możliwości korzystania z różnych instrumentów wsparcia oraz zwiększają […]

Usługi opieki w Radzionkowie

9 listopada 2021

W ramach wsparcia dla opiekunów faktycznych w projekcie finansowane są również usługi opiekuńcze na rzecz osób niesamodzielnych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego i zawodowego. Usługi zostały zlecone Spółdzielni Socjalnej „Help”. Usługi są realizowane z zachowaniem należytych procedur i środków ochrony sanitarnej, obejmują m.in.: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb […]

Uczestnicy projektu w Radzionkowie korzystają z usługi zdalnej opieki – bransoletek życia

19 października 2021

Usługa zdalnej opieki to świadczenie usługi opiekuńczej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ma charakter usługi niestacjonarnej. Uczestnik projektu wykorzystuje urządzenie przywoławcze, które posiada łatwy w użyciu przycisk przywoławczy, który wymaga jedynie nadania sygnału ratunkowego do centrum monitorującego. Komunikacja z centrum jest realizowana za pomocą urządzenia – bransoletek życia. Urządzenie posiada detektor nagłego zdarzenia (np. upadku) […]

Możliwość bezpłatnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego w Radzionkowie

8 września 2021

Przypominamy o możliwości skorzystania z wynajmowanego sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego do opieki nad osobą niesamodzielną lub sprzyjającego zwiększeniu samodzielności dla naszych uczestników projektu. Wypożyczamy sprzęt, który ma służyć w miarę możliwości, samodzielnemu funkcjonowaniu, w tym działań zwiększających mobilność, autonomię, bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych. Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie – zapraszamy do kontaktu: […]