Spotkanie rekrutacyjno- organizacyjne do projektu

3 października 2018

Dnia 10.10.2018 r. o godzinie 11:00 w Fundacji Ekspert-Kujawy, w sali numer 13 organizujemy spotkanie rekrutacyjne do projektu „Klub Integracji Społecznej dla mieszkańców powiatu inowrocławskiego”.

W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy powiatu inowrocławskiego (z wyłączeniem miasta Inowrocław), osoby bezrobotne – preferowane z III profilem oddalenia od rynku pracy. W przypadku osób bezrobotnych z I lub II profilem oddalenia od rynku pracy lub osób biernych zawodowo, muszą posiadać jeszcze jedną z przesłanek zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym np. korzystać z pomocy  Ośrodka Pomocy Społecznej lub posiadać status osoby niepełnosprawnej.

Na spotkanie zapraszamy osoby, które spełniają powyższe kryteria. Podczas spotkania omówione zostaną najważniejsze informacje dotyczące wyżej wymienionego projektu oraz będzie można wypełnić dokumenty rekrutacyjne.

Zapraszamy do kontaktu z Kierownikiem projektu Anną Białką, tel. (52) 357-62-15, email: a.bialka@ekspert-kujawy.pl