Zapytanie ofertowe 2/2017/ZKZPB

5 czerwca 2017

Fundacja Ekspert – Kujawy zaprasza do składania ofert w postępowaniu dot. DOSTAWY MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH NA SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU NA POZIOMIE PODSTAWOWYCH I ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH KOMPETENCJI DIGCOMP dla uczestników projektu pn. „Z KOMPUTEREM ZA PAN BRAT”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Działania 05.05. Kształcenie ustawiczne RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe 2/2017/ZKZPB